معرفی شرکت

فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری مسکن در استان زنجان از سال 1371 آغاز شده و تاکنون احداث 1672 واحد مسکونی با زیربنای کل 180249 متر مربع و ساختمان سرپرستی بانک مسکن زنجان با زیربنای 4811 متر مربع را تحت پوشش قرار داده است.

نمایشگاهها