تاریخچه تاسیس

شرکت پارس مسکن البرزدرتاریخ 3/10 /1386 بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شمارة 313373 در ادارة ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت پارس مسکن البرز جزء شرکتهای تابعه شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) می باشد .  مرکز اصلی شرکت در تهران بوده و محل آن : بلوار میرداماد میدان مادر خیابان شاه نظری جنب کوچه ششم پلاک 8 و حوزه فعالیت شرکت در کلیه نقاط کشور و خارج از کشور می باشد .