چشم انداز

شرکت پارس مسکن البرز یک شرکت انبوه ساز است که می خواهد به یکی از ده شرکت برتر کشور در زمینه ساخت مسکن و ساختمانهای غیر مسکونی و صدور خدمات فنی و مهندسی تبدیل شود .